Create in Riga pašnovērtējuma ziņojums 01.09.2020

Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība

Iekšējās kārtības noteikumi

Natālijas Rivoņenko Maģistra darbs

Skaistumkopšanas paškontroles lapa

Klientu anketa 

Plakāts izvietošanai salonā

Kontakti